κορωναιος

COVID-19 (ιός και νόσος)

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Ο COVID-19 (ιός και νόσος) προκαλεί 2 καταστάσεις: 1. ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΟΞΕΙΑΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ – ARDS (Acute Respiratory Distress Syndrome), ως αποτέλεσμα άμεσης βλάβης από τον ιό και όχι υπερ-φλεγμονώδους…

Continue Reading