διακοπή καπνίσματος

Ποια είναι τα οφέλη από τη διακοπή του καπνίσματος;

Τα οφέλη (άμεσα και μακροπρόθεσμα) στην υγεία μετά το κάπνισμα του τελευταίου τσιγάρου σας είναι: Σε 20 λεπτά: Η αρτηριακή πίεση επανέρχεται στα κανονικά επίπεδα. Ο αριθμός των σφίξεων ομαλοποιείται. Η…

Continue Reading