ΤΕΣΤ ΓΡΙΠΗΣ

Ταχεία δοκιμασία ανοσοχρωματογραφίας για την ανίχνευση του ιού Influenza τύπου A & B σε δείγματα από ρινοφαρυγγικό επίχρισμα ασθενών με συμπτώματα.