ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΟΠΠΥ

Ηλεκτρονική συνταγογράφηση φαρμάκων, έκδοση παραπεμπτικών παρακλινικών εξετάσεων, φυσικοθεραπειών αναπνευστικού και οξυγονοθεραπείας.