ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΟ ΥΠΕΘΑ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ ( ΣΤΡΑΤΟΣ – ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ –ΝΑΥΤΙΚΟ – ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ).