ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΗΣΗ, ΒΡΟΓΧΟΔΙΑΣΤΟΛΗ

Η σπιρομέτρηση αποτελεί την καλύτερη μέθοδο ελέγχου της πνευμονικής λειτουργίας. Είναι σημαντικό να ελέγχουμε τις καμπύλες της σπιρομέτρησης  και όχι απλώς να κοιτάμε τις απόλυτες τιμές. Η σπιρομέτρηση μπορεί να συνδυάζεται με τη δοκιμασία βρογχοδιαστολής, για να καθοριστεί ο βαθμός τυχόν αναστρεψιμότητας.