ΡΟΟΜΕΤΡΗΣΗ

Η ροομέτρηση εκτιμά τη μέγιστη εκπνευστική ροή (PEF), είναι δηλαδή δείκτης της συνολικής ικανότητας των αεραγωγών για παραγωγή ροής.