ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑ

Νυχτερινή οξυμετρία είναι ο προσδιορισμός του κορεσμού του οξυγόνου κατά τη διάρκεια του ύπνου τη νύχτα.