ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ (BIPAP, CPAP, ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ)

Η έννοια του μηχανικού αερισμού αναφέρεται σε κάθε μέθοδο κατά την οποία χρησιμοποιείται κάποια μηχανική συσκευή προς ενίσχυση ή ολική αντικατάσταση του αερισμού του ασθενούς.