ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΒΑΔΙΣΗΣ

Η 6-λεπτη δοκιμασία βάδισης έχει σκοπό την αρχική εκτίμηση και την παρακολούθηση της λειτουργικής κατάστασης και της ικανότητας προς άσκηση, των ασθενών με σοβαρή νόσο των πνευμόνων ή και καρδιακή ανεπάρκεια.