Γρίπη

Τι είναι η γρίπη;

Η γρίπη είναι λοίμωξη του αναπνευστικού συστήματος  που οφείλεται στον ιό της γρίπης ( Influenzae virus ). Είναι RNA ιός και διακρίνεται σε τρείς τύπους: A,B και C. Οι ιοί τύπου Α και Β αποτελούν τα κύρια αίτια γρίπης στον άνθρωπο , προκαλώντας μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις σοβαρές επιδημίες, ενώ ο τύπος C είναι πιο σπάνιος  και προκαλεί συνήθως ηπιότερες λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος, κυρίως σε μικρά παιδιά.  Ο τύπος Α διακρίνεται σε υποτύπους με βάση δύο επιφανειακά αντιγόνα: την αιμαγλουτινίνη  (Haemaglutinin -H) και την νευραμινιδάση  (Neuronaminidose -N). Μέχρι σήμερα είναι γνωστοί 16 υπότυποι με βάση την αιμαγλουτινίνη (H1-16) και 9 υπότυποι με βάση την νευραμινιδάση (Ν1-9),με διάφορους συνδυασμούς των δύο αυτών πρωτεϊνών.

Συμπτώματα και διάρκεια.

Η νόσος μετά από σύντομη περίοδο επώασης 1-4 ημερών εισβάλλει απότομα με χαρακτηριστικά έντονα γενικά συμπτώματα:

  • Υψηλό πυρετό
  • Ρίγος
  • Κεφαλαλγία
  • Μυαλγίες-αρθραλγίες
  • Κακουχία και ανορεξία
  • Από το αναπνευστικό: ρινίτιδα-πόνος στον λαιμό-ξηρός βήχας ( ήπια στην αρχή και εντονότερα αργότερα )
  • Από τους οφθαλμούς : πόνος, δακρύρροια, φωτοφοβία

Τα γενικά συμπτώματα της νόσου διαρκούν 2-7 ημέρες στους περισσότερους ασθενείς , ενώ η ρινίτιδα, ο βήχας και η κακουχία μπορεί να επιμένουν μέχρι και 2 εβδομάδες ή και περισσότερο μετά την πτώση του πυρετού.

Η διάγνωση της γρίπης.

Η διάγνωση της γρίπης γίνεται συνήθως από τον κλινικό ιατρό με βάση τα συμπτώματα. Επειδή, όμως, είναι δύσκολο πολλές φορές  να ξεχωρίσουμε τη γρίπη από άλλες ιώσεις του αναπνευστικού απαιτούνται  ειδικές εργαστηριακές εξετάσεις, για την εκτέλεση των οποίων χρειαζόμαστε ρινο- φαρυγγικό  επίχρισμα:

  • Ανίχνευση του αντιγόνου των ιών της γρίπης τύπου Α και τύπου Β με ανοσοχρωματογραφία. H  μέθοδος αυτή είναι ταχεία ( έχουμε αποτέλεσμα εντός 10 min). 
  • Μοριακό έλεγχο ( PCR ).