Βήχας

Πρόκειται για ένα φυσιολογικό αντανακλαστικό. Όλοι μπορεί να εμφανίσουν βήχα σε κάποια στιγμή της ζωής τους. Τα υγιή άτομα βήχουν για προστασία, για να καθαρίσουν την αναπνευστική οδό από ουσίες που ερεθίζουν τους πνεύμονες, όπως ο καπνός ή κάτι που καταπίνουν στραβά.

Ο βήχας μπορεί επίσης να είναι σύμπτωμα ποικίλων παθήσεων, όπως αλλεργίες, λοιμώξεις, κακοήθειες, γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, και πολλά άλλα…..

Διακρίνουμε τρία είδη βήχα:

  1. ο παραγωγικός, ο οποίος χαρακτηρίζεται από την παραγωγή φλέγματος
  2. ο ξηρός, ο οποίος χαρακτηρίζεται από απουσία φλέγματος
  3. ο  κεντρικός, η σπάνια αυτή μορφή μπορεί να είναι παραγωγική ή ξηρή, και οφείλεται σε αίτια εντός του κεντρικού νευρικού συστήματος (εγκέφαλος, νωτιαίος μυελός) (πχ όγκος, κλπ) ή αποτελεί ανεπιθύμητη κεντρική ενέργεια φαρμάκων. Γιά παράδειγμα τα αντιϋπερτασικά φάρμακα της ομάδας ΑΜΕΑ (ΑCE Inhibitors) προκαλούν βήχα σε ποσοστό 2%-10%

 Εντούτοις, ο βήχας σε ορισμένα άτομα μπορεί να διαρκέσει μήνες ή και χρόνια. Οι εμπειρογνώμονες πιστεύουν ότι 1 στα 10 άτομα μπορεί να ζει με αυτό το είδος βήχα.

καλύψτε το βήχα